Close
Welcome to Green Books India
Cheekripotum Mattinglishum

Cheekripotum Mattinglishum

Author: Dr. K.V. Menon Ilamakkara

star

ചീക്രിപോട്ടും മറ്റിങ്ഗ്ലീഷും - ഒരു പദപ്രയോഗകോശം

Add to Basket

A dictionary by, Dr. K.V. Menon Ilamakkara

അക്ഷരമാലാക്രമത്തില്‍ ഒരുക്കിയ പ്രാദേശികപദനിഘണ്ടു. നടോടി വിജ്ഞാനീയ ശേഖരത്തിന് ഒരു പദകോശം. മലയാളപദങ്ങളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥങ്ങളും ശൈലികളും ചൊല്ലുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന നാടന്‍പദപ്രയോഗകോശനിഘണ്ടു.

No reviews found

About Author

Dr. K.V. Menon Ilamakkara

Dr. K.V. Menon Ilamakkara

About Dr. K.V. Menon Ilamakkara